"akademia Jasia I Małgosi" Jacek Trawczyński


Najważniejsze informacje - "Akademia Jasia I Małgosi" Jacek Trawczyński

Adres "Akademia Jasia I Małgosi" Jacek Trawczyński

Wał 36
Miejscowość Sławków
Kod pocztowy 41-260
Gmina miasto Sławków
Powiat będziński
Województwo śląskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon "Akademia Jasia I Małgosi" Jacek Trawczyński

324006865
Regon 24301799500000
Organ prowadzący Jacek Trawczyński

"akademia Jasia I Małgosi" Jacek Trawczyński mieści się w miejscowości Sławków pod adresem Wał 36. Numer telefonu do przedszkola to 324006865. Faks: 322931528. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Sławków, powiat będziński , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Portal internetowy przedszkola można odwiedzić pod adresem www.akademiajasia.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 24301799500000. Organ rejestrujący dla "akademia Jasia I Małgosi" Jacek Trawczyński to gmina.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat będziński ma zarejestrowane 42 przedszkola, a województwo śląskie - 1394. Na 3765 uczniów w powiecie przypada 42 innych przedszkoli (89,64 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Mapa