Przedszkole Językowo - Artystyczne "akademia Przedszkolaka"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Językowo - Artystyczne "Akademia Przedszkolaka"

Adres Przedszkole Językowo - Artystyczne "Akademia Przedszkolaka"

Plac Kilińskiego 1
Miejscowość Chełmek
Kod pocztowy 32-600
Gmina Chełmek
Powiat oświęcimski
Województwo małopolskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Przedszkole Językowo - Artystyczne "Akademia Przedszkolaka"

338425523
Regon 12099332400400
Organ prowadzący Agnieszka Kuczyńska - Gondzik

Przedszkole Językowo - Artystyczne "akademia Przedszkolaka" znajduje się w miejscowości Chełmek pod adresem Plac Kilińskiego 1. Telefon do przedszkola to 338425523. Nr fax: 338425523. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Chełmek, powiat oświęcimski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.przedszkole-chelmek.com.pl. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 12099332400400. Instytucja rejestrująca] dla Przedszkole Językowo - Artystyczne "akademia Przedszkolaka" to gmina.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat oświęcimski ma zarejestrowane 57 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 4208 uczniów w powiecie przypada 57 innych przedszkoli (73,82 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Mapa