Technikum Zawodowe Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Technikum Zawodowe Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku

Adres Technikum Zawodowe Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku

Henryka Sienkiewicza 57
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-002
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Zawodowe Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku

856750077
Strona
Regon 05214519800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Zawodowe Z Oddziałami Integracyjnymi W Białymstoku mieści się w miejscowości Białystok pod adresem Henryka Sienkiewicza 57. Numer telefonu do szkoły to 856750077. Nr faksu: 856750215. Technikum działa na terenie gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły średniej o profilu technicznym odwiedzimy pod adresem www.zstio.net.pl. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 05214519800000.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów pobierających edukację w placówce wynosiła 517, z czego 298 stanowiły słuchaczki, a 219 stanowili kursanci. Powiat białystok ma zarejestrowane 24 szkoły techniczne, a województwo podlaskie - 111. Na 6153 uczniów w powiecie przypada 24 innych szkół średnich o profilu technicznym (256,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 168,32 (18684 uczniów na 111 placówek).

Mapa