Szkoła Podstawowa Im. H. Grabowskiej "zety" W Chlinie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. H. Grabowskiej "Zety" W Chlinie

Patron im. H. Grabowskiej "Zety"

Adres Szkoła Podstawowa Im. H. Grabowskiej "Zety" W Chlinie

135a
Miejscowość Chlina
Kod pocztowy 42-439
Gmina Żarnowiec
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. H. Grabowskiej "Zety" W Chlinie

326449015
Regon 24071798200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. H. Grabowskiej "zety" W Chlinie znajduje się w miejscowości Chlina pod adresem 135a. Numer telefonu do szkoły to 326449015. Numer fax: 326449015. Instytucja edukacyjna mieści się na terenie gminy Żarnowiec, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki szkolnej znajdziemy pod adresem www.chlina.pl. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 24071798200000.

Szkoła Podstawowa Im. H. Grabowskiej "zety" W Chlinie edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczących się w placówce wynosiła 87, z czego 50 stanowiły uczennice, a 37 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 7 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 45 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 6738 uczniów w powiecie przypada 45 innych szkół podstawowych (149,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Chlina: 1
  • w gminie Żarnowiec: 4
  • powiat zawierciański: 50
  • województwo śląskie: 2020

Mapa