Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Daszyńskiego 15
Miejscowość Stary Sącz
Kod pocztowy 33-340
Gmina Stary Sącz
Powiat nowosądecki
Województwo małopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

184460580
Regon 12171705200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum mieści się w miejscowości Stary Sącz pod adresem Daszyńskiego 15. Numer telefonu do szkoły to 184460580. Faks: 184460580. Technikum funkcjonuje na terenie gminy Stary Sącz, powiat nowosądecki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zspstarysacz.pl. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 12171705200000.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów pobierających naukę w placówce była równa 568, z czego 235 to słuchaczki, a 333 stanowili uczniowie. Powiat nowosądecki ma zarejestrowane 10 szkoł technicznych, a województwo małopolskie - 246. Na 2199 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół średnich o profilu technicznym (219,9 na placówkę), a średnia w województwie to 204,66 (50347 uczniów na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język rosyjski pisemny podstawowy 14 36,00 % -
język rosyjski ustny podstawowy 14 51,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 128 36,30 % 48,00 %
język angielski pisemny podstawowy 102 45,30 % -
język angielski ustny podstawowy 102 51,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 12 46,80 % -
język niemiecki ustny podstawowy 12 57,20 % -
język polski pisemny podstawowy 128 47,00 % 48,00 %
język polski ustny podstawowy 128 64,50 % 48,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język rosyjski pisemny podstawowy 36,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 3) 66 (z 77)
język rosyjski ustny podstawowy 51,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 3) 52 (z 77)
matematyka pisemny podstawowy 36,30 % 2 (z 4) 2 (z 4) 11 (z 15) 320 (z 448)
język angielski pisemny podstawowy 45,30 % 3 (z 4) 3 (z 4) 13 (z 14) 382 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 51,00 % 3 (z 4) 3 (z 4) 11 (z 14) 325 (z 440)
język niemiecki pisemny podstawowy 46,80 % 2 (z 3) 2 (z 3) 5 (z 13) 182 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 57,20 % 1 (z 3) 1 (z 3) 4 (z 13) 143 (z 281)
język polski pisemny podstawowy 47,00 % 2 (z 4) 2 (z 4) 10 (z 15) 323 (z 448)
język polski ustny podstawowy 64,50 % 2 (z 4) 2 (z 4) 9 (z 15) 274 (z 448)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr