Technikum Nr 6 W Zespole Szkół Nr 3


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 6 W Zespole Szkół Nr 3

Patron Bolesław Barbacki

Adres Technikum Nr 6 W Zespole Szkół Nr 3

Morawskiego 2
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 6 W Zespole Szkół Nr 3

184420505
Regon 49291475300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 6 W Zespole Szkół Nr 3 mieści się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem Morawskiego 2. Telefon do szkoły to 184420505. Fax: 184444536. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje na terenie gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły średniej technicznej znajdziemy pod adresem www.barbacki.civ.pl. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 49291475300000.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce to 77, z czego 75 to kursantki, a 2 to słuchacze. Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 16 szkoł technicznych, a województwo małopolskie - 246. Na 2940 uczniów w powiecie przypada 16 innych techników (183,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 204,66 (50347 uczniów na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 17 36,90 % 59,00 %
język angielski pisemny podstawowy 17 38,90 % -
język angielski ustny podstawowy 17 49,80 % -
język polski pisemny podstawowy 17 40,60 % 59,00 %
język polski ustny podstawowy 17 66,50 % 59,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 36,90 % 22 (z 30) 22 (z 30) 22 (z 30) 314 (z 448)
język angielski pisemny podstawowy 38,90 % 26 (z 30) 26 (z 30) 26 (z 30) 413 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 49,80 % 21 (z 30) 21 (z 30) 21 (z 30) 338 (z 440)
język polski pisemny podstawowy 40,60 % 24 (z 30) 24 (z 30) 24 (z 30) 401 (z 448)
język polski ustny podstawowy 66,50 % 21 (z 30) 21 (z 30) 21 (z 30) 236 (z 448)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr