Technikum Nr 8


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 8

Patron Obrońców Poczty Polskiej w Gdańku

Adres Technikum Nr 8

Mickiewicza 16
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-092
Gmina miasto Katowice
Powiat Katowice
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 8

322588314
Strona
Regon 27210721800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 8 mieści się w miejscowości Katowice pod adresem Mickiewicza 16. Nr tel. do technikum to 322588314. Numer fax: 322588314. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Katowice, powiat Katowice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły średniej technicznej można znaleźć pod adresem http://www.zsl.katowice.pl. Technikum widnieje w rejestrze pod numerem 27210721800000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 91, z czego 17 to uczennice, a 74 stanowili kursanci. Powiat katowice ma zarejestrowane 31 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 4121 uczniów w powiecie przypada 31 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (132,94 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 słuchaczy na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 11 42,20 % -
język polski pisemny podstawowy 11 54,80 % -
język polski ustny podstawowy 11 79,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 10 63,80 % -
język angielski ustny podstawowy 10 69,60 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 42,20 % 30 (z 50) 30 (z 50) 30 (z 50) 419 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 54,80 % 45 (z 50) 45 (z 50) 45 (z 50) 553 (z 644)
język polski ustny podstawowy 79,10 % 27 (z 50) 27 (z 50) 27 (z 50) 301 (z 641)
język angielski pisemny podstawowy 63,80 % 49 (z 53) 49 (z 53) 49 (z 53) 557 (z 652)
język angielski ustny podstawowy 69,60 % 48 (z 53) 48 (z 53) 48 (z 53) 538 (z 646)

Mapa