Technikum Nr 4


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 4

Patron Powstańców Śląskich

Adres Technikum Nr 4

Mikołowska 131
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-592
Gmina miasto Katowice
Powiat Katowice
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 4

326096020
Strona
Regon 27210689700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 4 znajduje się w miejscowości Katowice pod adresem Mikołowska 131. Nr tel. do szkoły to 326096020. Nr faksu: 326096038. Szkoła średnia techniczna ma lokalizację na terytorium gminy Katowice, powiat Katowice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem www.zstio.coig.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 27210689700000.

Wychowanek szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów uczęszczających na lekcje w placówce to 266, z czego 67 stanowiły słuchaczki, a 199 stanowili uczniowie. Powiat katowice ma zarejestrowane 31 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 4121 uczniów w powiecie przypada 31 innych techników (132,94 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 uczniów na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 65 43,70 % -
język polski ustny podstawowy 64 88,90 % -
język angielski ustny podstawowy 64 54,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 65 65,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 65 56,80 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 43,70 % 37 (z 50) 37 (z 50) 37 (z 50) 464 (z 644)
język polski ustny podstawowy 88,90 % 7 (z 50) 7 (z 50) 7 (z 50) 33 (z 641)
język angielski ustny podstawowy 54,90 % 33 (z 53) 33 (z 53) 33 (z 53) 366 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 65,00 % 20 (z 53) 20 (z 53) 20 (z 53) 237 (z 652)
matematyka pisemny podstawowy 56,80 % 13 (z 50) 13 (z 50) 13 (z 50) 167 (z 639)

Mapa