Technikum Fryzjerskie Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach


Najważniejsze informacje - Technikum Fryzjerskie Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Adres Technikum Fryzjerskie Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Św. Jacka 3
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-952
Gmina miasto Katowice
Powiat Katowice
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Fryzjerskie Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

322564115
Strona
Regon 00051253301480
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Technikum Fryzjerskie Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach mieści się w miejscowości Katowice pod adresem Św. Jacka 3. Nr tel. do szkoły to 322564115. Numer fax: 322564115. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna działa na terytorium gminy Katowice, powiat Katowice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową szkoły średniej technicznej można odwiedzić pod adresem www.katowice.zdz.pl. Szkoła średnia techniczna figuruje w rejestrze pod numerem 00051253301480. Jednostka rejestrująca dla Technikum Fryzjerskie Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach to miasto na prawach powiatu.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

Powiat katowice ma zarejestrowane 31 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 4121 uczniów w powiecie przypada 31 innych techników (132,94 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 kursantów na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 10 32,80 % -
język polski pisemny podstawowy 10 53,50 % -
język polski ustny podstawowy 10 74,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 9 57,30 % -
język angielski ustny podstawowy 9 59,60 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 32,80 % 35 (z 50) 35 (z 50) 35 (z 50) 441 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 53,50 % 16 (z 50) 16 (z 50) 16 (z 50) 212 (z 644)
język polski ustny podstawowy 74,00 % 20 (z 50) 20 (z 50) 20 (z 50) 208 (z 641)
język angielski pisemny podstawowy 57,30 % 34 (z 53) 34 (z 53) 34 (z 53) 369 (z 652)
język angielski ustny podstawowy 59,60 % 26 (z 53) 26 (z 53) 26 (z 53) 284 (z 646)

Mapa