Technikum Nr 13


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 13

Adres Technikum Nr 13

Worcella 3
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 50-448
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 13

713376112
Strona
Regon 02058226800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 13 znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Worcella 3. Nr tel. do technikum to 713376112. Faks: 713376112. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na obszarze gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można znaleźć pod adresem zse.wroc.pl. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 02058226800000.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna liczba kursantów pobierających naukę w placówce to 384, z czego 270 stanowiły uczennice, a 114 stanowili uczniowie. Powiat wrocław ma zarejestrowane 30 szkoł technicznych, a województwo dolnośląskie - 182. Na 6182 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół średnich o profilu technicznym (206,07 na placówkę), a średnia w województwie to 207,34 (37735 słuchaczy na 182 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr