Technikum Nr 7


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 7

Patron Stanisław Mastalerz

Adres Technikum Nr 7

Gliwicka 228
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-861
Gmina miasto Katowice
Powiat Katowice
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 7

322540626
Strona
Regon 27211000200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 7 znajduje się w miejscowości Katowice pod adresem Gliwicka 228. Telefon do technikum to 322540626. Nr faksu: 322540626. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Katowice, powiat Katowice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem www.zs7katowice.neostrada.pl. Szkoła średnia techniczna figuruje w rejestrze pod numerem 27211000200000.

Słuchacz szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Powiat katowice ma zarejestrowane 31 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 4121 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół średnich technicznych (132,94 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 169,63 (64630 wychowanków na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 18 21,80 % -
język angielski ustny podstawowy 14 43,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 18 46,60 % -
język polski pisemny podstawowy 18 45,40 % -
język polski ustny podstawowy 14 56,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 21,80 % 47 (z 50) 47 (z 50) 47 (z 50) 580 (z 639)
język angielski ustny podstawowy 43,40 % 45 (z 53) 45 (z 53) 45 (z 53) 513 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 46,60 % 44 (z 53) 44 (z 53) 44 (z 53) 509 (z 652)
język polski pisemny podstawowy 45,40 % 34 (z 50) 34 (z 50) 34 (z 50) 420 (z 644)
język polski ustny podstawowy 56,40 % 42 (z 50) 42 (z 50) 42 (z 50) 518 (z 641)

Mapa