Młodzieżowy Dom Kultury


Najważniejsze informacje - Młodzieżowy Dom Kultury

Adres Młodzieżowy Dom Kultury

Gliwicka 214
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-861
Gmina miasto Katowice
Powiat Katowice
Województwo śląskie
Typ Młodzieżowy dom kultury
Uprawnienia publiczna

Telefon Młodzieżowy Dom Kultury

322541127
Strona
Regon 00072252600000
Organ prowadzący Gmina

Młodzieżowy Dom Kultury mieści się w miejscowości Katowice pod adresem Gliwicka 214. Numer telefonu do placówki to 322541127. Nr fax: 322541127. Placówka funkcjonuje na terytorium gminy Katowice, powiat Katowice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki znajdziemy pod adresem www.mdkkatowice. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 00072252600000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 44 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 37 w niepełnym wymiarze godzin. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,19. Powiat katowice ma zarejestrowane 125 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo śląskie - 1742. Na 1247 uczniów w powiecie przypada 125 innych placówek edukacyjnych (9,98 na placówkę), a średnia w województwie to 8,25 (14365 wychowanków na 1742 placówek).

Mapa