Przedszkole Nr 180


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 180

Adres Przedszkole Nr 180

Niekłańska 40
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-924
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 180

226176732
Regon 01300493000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 180 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Niekłańska 40. Numer tel. do przedszkola to 226176732. Numer fax: 226174485. Przedszkole działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01300493000000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce to 138, z czego 79 to uczennice, a 59 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 4,5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa