Gimnazjum Z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 18 Im. I.j.paderewskiego


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 18 Im. I.j.paderewskiego

Patron I.J.Paderewski

Adres Gimnazjum Z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 18 Im. I.j.paderewskiego

Angorska 2
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-913
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 18 Im. I.j.paderewskiego

226175724
Strona
Regon 01602494000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 18 Im. I.j.paderewskiego znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Angorska 2. Nr tel. do szkoły to 226175724. Nr faksu: 226163712. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gim18.srv.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 01602494000000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 507, z czego 273 stanowiły uczennice, a 234 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 50 nauczycieli, z czego 39 na pełen etat oraz 11 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,55. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych szkół gimnazjalnych (150,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20058.325.665.66
20067.595.065.06
20079.66.226.22
20088.285.455.45
20097.494.194.19
20109.374.184.18
201110.714.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
20058.645.215.21
200613.456.086.08
200710.875.945.94
20089.985.595.59
200911.524.894.89
201010.784.84.8
20118.64.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa