Technikum żywienia I Gospodarstwa Domowego/technikum Architektury Krajobrazu


Najważniejsze informacje - Technikum Żywienia I Gospodarstwa Domowego/Technikum Architektury Krajobrazu

Adres Technikum Żywienia I Gospodarstwa Domowego/Technikum Architektury Krajobrazu

125
Miejscowość Kościelec
Kod pocztowy 88-170
Gmina Pakość
Powiat inowrocławski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Żywienia I Gospodarstwa Domowego/Technikum Architektury Krajobrazu

523511130
Strona
Regon 09305338900006
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum żywienia I Gospodarstwa Domowego/technikum Architektury Krajobrazu mieści się w miejscowości Kościelec pod adresem 125. Nr tel. do technikum to 523511130. Fax: 523511130. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Pakość, powiat inowrocławski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę www technikum można odwiedzić pod adresem www.koscielec.pl. Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 09305338900006.

Słuchacz szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy pobierających naukę w placówce to 29, z czego 26 stanowiły uczennice, a 3 to kursanci. Powiat inowrocławski ma zarejestrowane 23 szkoły techniczne, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 2820 uczniów w powiecie przypada 23 innych techników (122,61 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 128,81 (32332 kursantów na 251 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr