Technikum Mechanizacji Rolnictwa Uzupełniające


Najważniejsze informacje - Technikum Mechanizacji Rolnictwa Uzupełniające

Adres Technikum Mechanizacji Rolnictwa Uzupełniające

41
Miejscowość Korzecznik
Kod pocztowy 62-650
Gmina Kłodawa
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Mechanizacji Rolnictwa Uzupełniające

632735218
Regon 31155712400111
Organ prowadzący Stowarzyszenie "Z Edukacją w Przyszłość"

Technikum Mechanizacji Rolnictwa Uzupełniające mieści się w miejscowości Korzecznik pod adresem 41. Numer telefonu do szkoły to 632735218. Numer fax: 632735218. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Kłodawa, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Technikum znajduje się w rejestrze pod numerem 31155712400111. Organ rejestrujący dla Technikum Mechanizacji Rolnictwa Uzupełniające to powiat ziemski.

Uczeń technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

Powiat kolski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 1533 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich o profilu technicznym (90,18 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 163,75 (50272 uczniów na 307 placówek).

Mapa