Szkoła Podstawowa Nr 127


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 127

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Nr 127

Kowieńska 12/20
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 03-438
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 127

226193088
Strona
Regon 00080175700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 127 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Kowieńska 12/20. Numer tel. do szkoły to 226193088. Fax: 226185971. Jednostka szkolna funkcjonuje na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową jednostki szkolnej znajdziemy pod adresem www.sp127.edu.pl. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00080175700000.

Szkoła Podstawowa Nr 127 rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 539, z czego 239 stanowiły uczennice, a 300 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 61 nauczycieli, z czego 40 na cały etat oraz 21 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,9. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa