Technikum Mechaniczne (g)


Najważniejsze informacje - Technikum Mechaniczne (G)

Adres Technikum Mechaniczne (G)

Zofii Urbanowskiej 9
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-500
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Mechaniczne (G)

632420844
Regon 00051242100489
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zwodowego Centrum Kształcenia

Technikum Mechaniczne (g) mieści się w miejscowości Konin pod adresem Zofii Urbanowskiej 9. Numer telefonu do szkoły to 632420844. Nr faksu: 632448456. Szkoła średnia o profilu technicznym mieści się na obszarze gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Portal internetowy technikum można znaleźć pod adresem www.zdz.konin.pl. Technikum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00051242100489. Organ rejestrujący dla Technikum Mechaniczne (g) to miasto na prawach powiatu.

Uczeń technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Powiat konin ma zarejestrowane 11 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2736 uczniów w powiecie przypada 11 innych techników (248,73 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 163,75 (50272 uczniów na 307 placówek).

Mapa