Gimnazjum Nr 1 W Morągu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 W Morągu

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Nr 1 W Morągu

Mickiewicza 25
Miejscowość Morąg
Kod pocztowy 14-300
Gmina Morąg
Powiat ostródzki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 W Morągu

897572246
Strona
Regon 51088062100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 W Morągu mieści się w miejscowości Morąg pod adresem Mickiewicza 25. Telefon do szkoły to 897572246. Numer fax: 897573535. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Morąg, powiat ostródzki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.jedynka.hg.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 51088062100000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 442, z czego 225 to gimnazjalistki, a 217 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 51 nauczycieli, z czego 46 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 9,2. Powiat ostródzki ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 3366 uczniów w powiecie przypada 20 innych placówek gimnazjalnych (168,3 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Morąg: 8
  • w gminie Morąg: 15
  • powiat ostródzki: 56
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa

gimnazjum