Przedszkole Samorządowe


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe

Patron brak

Adres Przedszkole Samorządowe

brak 28
Miejscowość Wilczyska
Kod pocztowy 38-350
Gmina Bobowa
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe

183550113
Regon 85275422200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe znajduje się w miejscowości Wilczyska pod adresem brak 28. Numer tel. do przedszkola to 183550113. Przedszkole znajduje się na obszarze gminy Bobowa, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 85275422200000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 25, z czego 14 to uczennice, a 11 to uczniowie. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 50 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 2469 uczniów w powiecie przypada 50 innych przedszkoli (49,38 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wilczyska: 2
  • w gminie Bobowa: 12
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa