Szkoła Podstawowa W Wiżajnach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Wiżajnach

Patron Marszałka Józefa Piłsudskiego

Adres Szkoła Podstawowa W Wiżajnach

Sejneńska 43
Miejscowość Wiżajny
Kod pocztowy 16-407
Gmina Wiżajny
Powiat suwalski
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Wiżajnach

875688151
Strona
Regon 00064951600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Wiżajnach znajduje się w miejscowości Wiżajny pod adresem Sejneńska 43. Numer telefonu do szkoły to 875688151. Numer faksu: 875688151. Jednostka edukacyjna działa na terytorium gminy Wiżajny, powiat suwalski , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem www.szkola.wizajny.pl. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 00064951600000.

Szkoła Podstawowa W Wiżajnach uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 190, z czego 89 stanowiły dziewczynki, a 101 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 12 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 3. Powiat suwalski ma zarejestrowane 19 szkół podstawowych, a województwo podlaskie - 415. Na 2336 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół podstawowych (122,95 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 165,04 (68493 uczniów na 415 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wiżajny: 2
  • w gminie Wiżajny: 2
  • powiat suwalski: 20
  • województwo podlaskie: 499

Mapa