Szkoła Podstawowa Im.h. Sienkiewicza


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im.h. Sienkiewicza

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Im.h. Sienkiewicza

Szkolna 12
Miejscowość Rutka-Tartak
Kod pocztowy 16-406
Gmina Rutka-Tartak
Powiat suwalski
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im.h. Sienkiewicza

875687217
Strona
Regon 00114524900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im.h. Sienkiewicza znajduje się w miejscowości Rutka-Tartak pod adresem Szkolna 12. Nr tel. do szkoły to 875687217. Faks: 875687217. Placówka edukacyjna ma lokalizację na terytorium gminy Rutka-Tartak, powiat suwalski , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem rutkatartak.edupage.org. Szkoła posiada wpis w rejestrze pod numerem 00114524900000.

Szkoła Podstawowa Im.h. Sienkiewicza edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 212, z czego 98 to uczennice, a 114 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 14 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 14. Powiat suwalski ma zarejestrowane 19 szkół podstawowych, a województwo podlaskie - 415. Na 2336 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół podstawowych (122,95 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 165,04 (68493 uczniów na 415 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Rutka-Tartak: 2
  • w gminie Rutka-Tartak: 2
  • powiat suwalski: 20
  • województwo podlaskie: 499

Mapa