Publiczne Gimnazjum Im. Korpusu Ochrony Pogranicza W Wiżajnach


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im. Korpusu Ochrony Pogranicza W Wiżajnach

Patron Korpusu Ochrony Pogranicza

Adres Publiczne Gimnazjum Im. Korpusu Ochrony Pogranicza W Wiżajnach

Szkolna 11
Miejscowość Wiżajny
Kod pocztowy 16-407
Gmina Wiżajny
Powiat suwalski
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im. Korpusu Ochrony Pogranicza W Wiżajnach

875688008
Strona
Regon 79073305000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im. Korpusu Ochrony Pogranicza W Wiżajnach mieści się w miejscowości Wiżajny pod adresem Szkolna 11. Numer tel. do szkoły to 875688008. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Wiżajny, powiat suwalski , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gimnazjum.wizajny.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 79073305000000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 97, z czego 47 to gimnazjalistki, a 50 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,6. Powiat suwalski ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 1155 uczniów w powiecie przypada 12 innych placówek gimnazjalnych (96,25 na placówkę), a średnia w województwie to 152,65 (35567 uczniów na 233 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Wiżajny: 2
  • w gminie Wiżajny: 2
  • powiat suwalski: 20
  • województwo podlaskie: 499

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.33-0.28-0.33
2006-5.180.03-5.18
2007-1.35-1.22-1.35
2008-0.40.09-0.4
20094.382.694.38
2010-0.27-0.21-0.27
20113.782.993.78
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.871.330.87
2006-3.06-0.07-3.06
2007-0.7-0.5-0.7
2008-0.30.33-0.3
2009-0.72-0.99-0.72
20102.561.382.56
20112.952.222.95

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa