Szkoła Podstawowa W Dubeninkach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Dubeninkach

Adres Szkoła Podstawowa W Dubeninkach

Szkolna 1
Miejscowość Dubeninki
Kod pocztowy 19-504
Gmina Dubeninki
Powiat gołdapski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Dubeninkach

876158154
Regon 00064952200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Dubeninkach mieści się w miejscowości Dubeninki pod adresem Szkolna 1. Telefon do szkoły podstawowej to 876158154. Numer fax: 876158153. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Dubeninki, powiat gołdapski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00064952200000.

Szkoła Podstawowa W Dubeninkach uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 159, z czego 89 stanowiły dziewczynki, a 70 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,8. Powiat gołdapski ma zarejestrowane 13 szkół podstawowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 2151 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół podstawowych (165,46 na placówkę), a średnia w województwie to 177,81 (92818 uczniów na 522 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Dubeninki: 2
  • w gminie Dubeninki: 3
  • powiat gołdapski: 16
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa