Szkoła Podstawowa W Osiecku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Osiecku

Patron Powstańcy Styczniowi

Adres Szkoła Podstawowa W Osiecku

Warszawska 61
Miejscowość Osieck
Kod pocztowy 08-445
Gmina Osieck
Powiat otwocki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Osiecku

256857079
Regon 00026981900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Osiecku znajduje się w miejscowości Osieck pod adresem Warszawska 61. Nr tel. do szkoły to 256857079. Numer faksu: 256857079. Placówka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Osieck, powiat otwocki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem www.osiecksp.edupage.org. Jednostka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00026981900000.

Szkoła Podstawowa W Osiecku naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 210, z czego 102 to dziewczynki, a 108 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 22 nauczycieli, z czego 18 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,5. Powiat otwocki ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 7970 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (227,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Osieck: 2
  • w gminie Osieck: 3
  • powiat otwocki: 60
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa