Publiczna Szkoła Podstawowa W Woli Władysławowskiej


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Woli Władysławowskiej

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Woli Władysławowskiej

27
Miejscowość Wola Władysławowska
Kod pocztowy 08-410
Gmina Garwolin
Powiat garwoliński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Woli Władysławowskiej

256231369
Regon 00111761000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Woli Władysławowskiej znajduje się w miejscowości Wola Władysławowska pod adresem 27. Numer tel. do szkoły podstawowej to 256231369. Placówka edukacyjna działa na terytorium gminy Garwolin, powiat garwoliński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00111761000000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Woli Władysławowskiej edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 56, z czego 27 stanowiły uczennice, a 29 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 1. Powiat garwoliński ma zarejestrowane 67 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 8876 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół podstawowych (132,48 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Wola Władysławowska: 1
  • w gminie Garwolin: 7
  • powiat garwoliński: 64
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa