Publiczna Szkoła Podstawowa W Warszawicach


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Warszawicach

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Warszawicach

13 13
Miejscowość Warszawice
Kod pocztowy 08-446
Gmina Sobienie-Jeziory
Powiat otwocki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Warszawicach

256858123
Regon 00112801500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Warszawicach znajduje się w miejscowości Warszawice pod adresem 13 13. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 256858123. Nr fax: 256858123. Jednostka edukacyjna działa na terenie gminy Sobienie-Jeziory, powiat otwocki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00112801500000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Warszawicach przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 152, z czego 83 to uczennice, a 69 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,25. Powiat otwocki ma zarejestrowane 35 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 7970 uczniów w powiecie przypada 35 innych szkół podstawowych (227,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawice: 1
  • w gminie Sobienie-Jeziory: 3
  • powiat otwocki: 60
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa