Szkoła Podstawowa W Gadce


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Gadce

Adres Szkoła Podstawowa W Gadce

100
Miejscowość Gadka
Kod pocztowy 27-220
Gmina Mirzec
Powiat starachowicki
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Gadce

412713082
Strona
Regon 00119356700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Gadce mieści się w miejscowości Gadka pod adresem 100. Numer telefonu do szkoły to 412713082. Placówka edukacyjna działa na terytorium gminy Mirzec, powiat starachowicki , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy szkoły podstawowej można znaleźć pod adresem www.spgadka.szkolnastrona.pl. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00119356700000.

Szkoła Podstawowa W Gadce edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce to 84, z czego 40 to dziewczynki, a 44 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,33. Powiat starachowicki ma zarejestrowane 39 szkół podstawowych, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 5659 uczniów w powiecie przypada 39 innych szkół podstawowych (145,1 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 136,74 (75893 dzieci w wieku szkolnym na 555 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gadka: 1
  • w gminie Mirzec: 11
  • powiat starachowicki: 60
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa