Szkoła Podstawowa W Siedliskach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Siedliskach

Adres Szkoła Podstawowa W Siedliskach

78
Miejscowość Siedliska
Kod pocztowy 21-411
Gmina Wojcieszków
Powiat łukowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Siedliskach

257559279
Regon 00113732700010
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Siedliskach mieści się w miejscowości Siedliska pod adresem 78. Nr tel. do szkoły to 257559279. Nr fax: 257559279. Placówka szkolna mieści się na terenie gminy Wojcieszków, powiat łukowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła podstawowa znajduje się w rejestrze pod numerem 00113732700010.

Szkoła Podstawowa W Siedliskach uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 50, z czego 27 to uczennice, a 23 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,24 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,71. Powiat łukowski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 8670 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (133,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Siedliska: 1
  • w gminie Wojcieszków: 9
  • powiat łukowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa