Szkoła Podstawowa W Majdanie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Majdanie

Adres Szkoła Podstawowa W Majdanie

Racławicka 2
Miejscowość Majdan
Kod pocztowy 05-200
Gmina Wołomin
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Majdanie

227879477
Regon 01722791100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Majdanie mieści się w miejscowości Majdan pod adresem Racławicka 2. Telefon do szkoły podstawowej to 227879477. Nr faksu: 227879477. Jednostka szkolna funkcjonuje na obszarze gminy Wołomin, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 01722791100000.

Szkoła Podstawowa W Majdanie rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 150, z czego 86 stanowiły dziewczynki, a 64 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 8 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 1. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 67 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 18333 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół podstawowych (273,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Majdan: 1
  • w gminie Wołomin: 12
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa