Gimnazjum Nr 3


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 3

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Nr 3

KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
Miejscowość Wołomin
Kod pocztowy 05-200
Gmina Wołomin
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 3

227876547
Regon 01554757000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 3 znajduje się w miejscowości Wołomin pod adresem KAZIMIERZA WIELKIEGO 1. Nr tel. do gimnazjum to 227876547. Numer fax: 227876547. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Wołomin, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01554757000000.

Nauka w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 405, z czego 194 stanowiły dziewczynki, a 211 to uczniowie. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 41 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 6967 uczniów w powiecie przypada 41 innych szkół gimnazjalnych (169,93 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.63-0.55-2.34
20061.160.04-2.66
20074.84-0.44-0.6
20083.170.93-0.53
20092.14-0.35-0.08
20100.88-0.24-1.68
20116.041.472.93
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.83-4.1-7.6
20061.46-0.74-2.95
2007-0.65-1.68-3.26
2008-1.86-2.05-5.19
2009-1.53-1.88-3.27
2010-3.38-0.63-3.47
2011-1.81-1.39-1.14

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum