Szkoła Podstawowa W Luszowicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Luszowicach

Patron im.Króla Władysława Jagiełły

Adres Szkoła Podstawowa W Luszowicach

Stanisława Przybyszewskiego 6
Miejscowość Luszowice
Kod pocztowy 32-500
Gmina Chrzanów
Powiat chrzanowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Luszowicach

326234957
Strona
Regon 00072694900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Luszowicach mieści się w miejscowości Luszowice pod adresem Stanisława Przybyszewskiego 6. Numer telefonu do szkoły to 326234957. Nr faksu: 326234957. Placówka edukacyjna mieści się na terenie gminy Chrzanów, powiat chrzanowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki szkolnej odwiedzimy pod adresem www.spluszowice.edupage.org. Instytucja edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00072694900000.

Szkoła Podstawowa W Luszowicach rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 104, z czego 51 to uczennice, a 53 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,25. Powiat chrzanowski ma zarejestrowane 41 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 6981 uczniów w powiecie przypada 41 innych szkół podstawowych (170,27 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Luszowice: 1
  • w gminie Chrzanów: 22
  • powiat chrzanowski: 58
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa