Przedszkole Samorządowe Nr 10 Z Oddziałami Integracyjnymi W Chrzanowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe Nr 10 Z Oddziałami Integracyjnymi W Chrzanowie

Adres Przedszkole Samorządowe Nr 10 Z Oddziałami Integracyjnymi W Chrzanowie

Władysława Sikorskiego 6
Miejscowość Chrzanów
Kod pocztowy 32-500
Gmina Chrzanów
Powiat chrzanowski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe Nr 10 Z Oddziałami Integracyjnymi W Chrzanowie

326232288
Strona
Regon 27055580000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe Nr 10 Z Oddziałami Integracyjnymi W Chrzanowie mieści się w miejscowości Chrzanów pod adresem Władysława Sikorskiego 6. Numer tel. do przedszkola to 326232288. Fax: 326232288. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Chrzanów, powiat chrzanowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.ps10chrzanow.edupage.org. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 27055580000000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 85, z czego 35 to dziewczynki, a 50 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 7,5. Powiat chrzanowski ma zarejestrowane 36 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 2921 uczniów w powiecie przypada 36 innych przedszkoli (81,14 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Chrzanów: 17
  • w gminie Chrzanów: 22
  • powiat chrzanowski: 58
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa