Szkoła Podstawowa Nr 6


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 6

Patron Władysław Broniewski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 6

os. Gaj 39
Miejscowość Trzebinia
Kod pocztowy 32-541
Gmina Trzebinia
Powiat chrzanowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 6

327118579
Strona
Regon 00072952829113
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 6 znajduje się w miejscowości Trzebinia pod adresem os. Gaj 39. Telefon do szkoły to 327118579. Nr fax: 327118579. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terytorium gminy Trzebinia, powiat chrzanowski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www instytucji edukacyjnej można odwiedzić pod adresem sp6trzebinia.edu.pl. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00072952829113.

Szkoła Podstawowa Nr 6 przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 267, z czego 118 stanowiły uczennice, a 149 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 20 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 4. Powiat chrzanowski ma zarejestrowane 41 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 6981 uczniów w powiecie przypada 41 innych szkół podstawowych (170,27 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Trzebinia: 12
  • w gminie Trzebinia: 19
  • powiat chrzanowski: 58
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa