Szkoła Podstawowa Nr 3 W Trzebini


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3 W Trzebini

Patron Ignacy Łukasiewicz

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3 W Trzebini

1 Maja 60
Miejscowość Trzebinia
Kod pocztowy 32-540
Gmina Trzebinia
Powiat chrzanowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3 W Trzebini

327535934
Strona
Regon 00072949729113
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 W Trzebini znajduje się w miejscowości Trzebinia pod adresem 1 Maja 60. Telefon do szkoły to 327535934. Numer faksu: 327535934. Placówka szkolna działa na terenie gminy Trzebinia, powiat chrzanowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www placówki szkolnej można znaleźć pod adresem www.sp3trzebinia.pl. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00072949729113.

Szkoła Podstawowa Nr 3 W Trzebini rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczących się w placówce to 293, z czego 137 stanowiły dziewczynki, a 156 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 23 nauczycieli, z czego 22 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 22. Powiat chrzanowski ma zarejestrowane 41 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 6981 uczniów w powiecie przypada 41 innych szkół podstawowych (170,27 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Trzebinia: 12
  • w gminie Trzebinia: 19
  • powiat chrzanowski: 58
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa