Publiczne Gimnazjum W Kikole


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Kikole

Adres Publiczne Gimnazjum W Kikole

Targowa 6
Miejscowość Kikół
Kod pocztowy 87-620
Gmina Kikół
Powiat lipnowski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Kikole

542894162
Regon 91092325200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Kikole mieści się w miejscowości Kikół pod adresem Targowa 6. Nr tel. do szkoły to 542894162. Nr faksu: 542894162. Placówka gimnazjalna działa na terenie gminy Kikół, powiat lipnowski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 91092325200000.

Nauka w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce wynosiła 245, z czego 119 stanowiły dziewczynki, a 126 stanowili uczniowie. Powiat lipnowski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 2476 uczniów w powiecie przypada 15 innych jednostek gimnazjalnych (165,07 na placówkę), a średnia w województwie to 154,3 (65113 uczniów na 422 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.630.51-1.63
2006-8.67-2.15-8.67
2007-4.92-1.15-4.92
2008-2.530.39-2.53
2009-1.830.28-1.83
2010-5.62-0.51-5.62
2011-4.73-1.37-4.73
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.160.5-6.16
2006-8.36-0.99-8.36
2007-5.16-1.7-5.16
2008-1.09-0.71-1.09
2009-4.37-1.78-4.37
2010-9.51-1.56-9.51
2011-4.27-1.55-4.27

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum