Szkoła Podstawowa W Kobylnicy


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Kobylnicy

Patron Kawalerów Orderu Uśmiechu

Adres Szkoła Podstawowa W Kobylnicy

Poznańska 50
Miejscowość Kobylnica
Kod pocztowy 62-006
Gmina Swarzędz
Powiat poznański
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Kobylnicy

618150103
Strona
Regon 00122562300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Kobylnicy znajduje się w miejscowości Kobylnica pod adresem Poznańska 50. Numer telefonu do szkoły to 618150103. Numer fax: 618150103. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Swarzędz, powiat poznański , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy jednostki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.kobylnica.edu.pl. Szkoła podstawowa figuruje w rejestrze pod numerem 00122562300000.

Szkoła Podstawowa W Kobylnicy edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 272, z czego 119 stanowiły dziewczynki, a 153 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 39 nauczycieli, z czego 20 na cały etat oraz 19 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,05. Powiat poznański ma zarejestrowane 84 szkoły podstawowe, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 23059 uczniów w powiecie przypada 84 innych szkół podstawowych (274,51 na placówkę), a średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kobylnica: 2
  • w gminie Swarzędz: 20
  • powiat poznański: 139
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa