Gimnazjum Nr 1 W Swarzędzu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 W Swarzędzu

Adres Gimnazjum Nr 1 W Swarzędzu

Stanisława Kwaśniewskiego 2
Miejscowość Swarzędz
Kod pocztowy 62-020
Gmina Swarzędz
Powiat poznański
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Nr 1 W Swarzędzu

618173849
Strona
Regon 00477543600030
Organ prowadzący Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS"

Gimnazjum Nr 1 W Swarzędzu mieści się w miejscowości Swarzędz pod adresem Stanisława Kwaśniewskiego 2. Numer telefonu do gimnazjum to 618173849. Numer faksu: 618173849. Jednostka gimnazjalna działa na obszarze gminy Swarzędz, powiat poznański , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest fundacje. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.ekos.edu.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 00477543600030. Jednostka rejestrująca dla Gimnazjum Nr 1 W Swarzędzu to gmina.

Nauka w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat poznański ma zarejestrowane 51 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 9791 uczniów w powiecie przypada 51 innych gimnazjów (191,98 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,97 (107549 dzieci w wieku gimnazjalnym na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200520.510.837.46
200620.341.917.21
200726.542.496.48
200816.041.624.51
200918.562.613.99
201011.361.423.98
201126.371.725.44
Rok Szkoła Gmina Powiat
200523.290.185.92
200622.911.717.4
200725.922.045.4
200820.650.984.77
200919.4124.76
201028.411.626.85
201124.940.934.64

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa