Przedszkole Nr 5 "zielona Półnutka"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 5 "Zielona Półnutka"

Adres Przedszkole Nr 5 "Zielona Półnutka"

KOŚCIUSZKOWCÓW 2
Miejscowość Swarzędz
Kod pocztowy 62-020
Gmina Swarzędz
Powiat poznański
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 5 "Zielona Półnutka"

618186355
Strona
Regon 63204938500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 5 "zielona Półnutka" mieści się w miejscowości Swarzędz pod adresem KOŚCIUSZKOWCÓW 2. Nr tel. do przedszkola to 618186355. Fax: 618186355. Jednostka przedszkolna mieści się na terenie gminy Swarzędz, powiat poznański , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www przedszkola można odwiedzić pod adresem www.zielonapolnutka.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 63204938500000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 129, z czego 64 stanowiły uczennice, a 65 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 5,5. Powiat poznański ma zarejestrowane 139 przedszkoli, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 8359 uczniów w powiecie przypada 139 innych przedszkoli (60,14 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 74,47 (81467 przedszkolaków na 1094 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Swarzędz: 14
  • w gminie Swarzędz: 20
  • powiat poznański: 139
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa