I Liceum Ogólnokształcące W Swarzędzu


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące W Swarzędzu

Adres I Liceum Ogólnokształcące W Swarzędzu

Stanisława Kwaśniewskiego 2
Miejscowość Swarzędz
Kod pocztowy 62-020
Gmina Swarzędz
Powiat poznański
Województwo wielkopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon I Liceum Ogólnokształcące W Swarzędzu

618173849
Strona
Regon 00477543600055
Organ prowadzący Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS"

I Liceum Ogólnokształcące W Swarzędzu znajduje się w miejscowości Swarzędz pod adresem Stanisława Kwaśniewskiego 2. Telefon do szkoły to 618173849. Fax: 618173849. Liceum znajduje się na terenie gminy Swarzędz, powiat poznański , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest fundacje. Stronę internetową szkoły licealnej znajdziemy pod adresem www.ekos.edu.pl. Szkoła licealna znajduje się w rejestrze pod numerem 00477543600055. Organ rejestrujący dla I Liceum Ogólnokształcące W Swarzędzu to powiat ziemski.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone także klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagana jest zdana matura). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Powiat poznański ma zarejestrowane 34 licea, a województwo wielkopolskie - 554. Na 1532 uczniów w powiecie przypada 34 innych liceów (45,06 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,14 (53259 wychowanków w wieku licealnym na 554 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 16 67,69 % 100,00 %
język polski pisemny rozszerzony 2 73,00 % -
język polski ustny 16 75,63 % 100,00 %
matematyka pisemny rozszerzony 5 76,40 % -
matematyka pisemny podstawowy 16 89,63 % 100,00 %
język angielski pisemny rozszerzony 14 95,64 % -
język angielski pisemny podstawowy 16 98,38 % 100,00 %
język angielski ustny 16 96,50 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 67,69 % 1 (z 6) 1 (z 6) 1 (z 24) 15 (z 527)
język polski pisemny rozszerzony 73,00 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 8) 12 (z 200)
język polski ustny 75,63 % 1 (z 6) 1 (z 6) 1 (z 23) 88 (z 520)
matematyka pisemny rozszerzony 76,40 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 9) 3 (z 190)
matematyka pisemny podstawowy 89,63 % 1 (z 6) 1 (z 6) 1 (z 21) 1 (z 455)
język angielski pisemny rozszerzony 95,64 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 10) 1 (z 219)
język angielski pisemny podstawowy 98,38 % 1 (z 6) 1 (z 6) 1 (z 21) 1 (z 409)
język angielski ustny 96,50 % 1 (z 6) 1 (z 6) 1 (z 21) 2 (z 405)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa