Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

Szkolna 11
Miejscowość Dynów
Kod pocztowy 36-065
Gmina miasto Dynów
Powiat rzeszowski
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

166521251
Regon 69167855700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Dynów pod adresem Szkolna 11. Numer tel. do szkoły to 166521251. Nr faksu: 166521131. Szkoła gimnazjalna działa na terenie gminy Dynów, powiat rzeszowski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zs.dynow.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 69167855700000.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 259, z czego 127 to dziewczynki, a 132 stanowili gimnazjaliści. Powiat rzeszowski ma zarejestrowane 46 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 5203 uczniów w powiecie przypada 46 innych gimnazjów (113,11 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 120,2 (69477 uczniów na 578 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.281.595.28
20061.91-0.321.91
20072.560.252.56
20080.470.770.47
20091.780.151.78
20102.73-1.152.73
2011-0.280.59-0.28
Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.731.574.73
20060.90.520.9
20071.12-0.041.12
20080.110.630.11
20092.59-0.292.59
20100.74-0.050.74
2011-1.960.03-1.96

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum