Szkoła Podstawowa Nr 2 W Dynowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2 W Dynowie

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2 W Dynowie

Bartkówka 105
Miejscowość Dynów
Kod pocztowy 36-065
Gmina miasto Dynów
Powiat rzeszowski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2 W Dynowie

166521161
Regon 00120696200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Dynowie mieści się w miejscowości Dynów pod adresem Bartkówka 105. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 166521161. Faks: 166521161. Placówka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Dynów, powiat rzeszowski , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy szkoły można odwiedzić pod adresem www.sp2.dynow.pl. Szkoła widnieje w rejestrze pod numerem 00120696200000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Dynowie przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 82, z czego 31 to uczennice, a 51 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,67. Powiat rzeszowski ma zarejestrowane 99 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 11940 uczniów w powiecie przypada 99 innych szkół podstawowych (120,61 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Dynów: 3
  • w gminie Dynów: 3
  • powiat rzeszowski: 83
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa

szkoła podstawowa