Gimnazjum Im.ks.kardynała Stefana Wyszyńskiego


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im.ks.kardynała Stefana Wyszyńskiego

Patron ks.Kardynał Stefan Wyszyński

Adres Gimnazjum Im.ks.kardynała Stefana Wyszyńskiego

Kryłowska 27
Miejscowość Mircze
Kod pocztowy 22-530
Gmina Mircze
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im.ks.kardynała Stefana Wyszyńskiego

846519058
Regon 95041533000019
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im.ks.kardynała Stefana Wyszyńskiego mieści się w miejscowości Mircze pod adresem Kryłowska 27. Nr tel. do gimnazjum to 846519058. Nr faksu: 846519058. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Mircze, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 95041533000019.

Nauka w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 155, z czego 65 to dziewczynki, a 90 to chłopcy. Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 2111 uczniów w powiecie przypada 19 innych gimnazjów (111,11 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 138,94 (66828 gimnazjalistów na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.05-0.97-0.05
20062.350.723.58
2007-0.61-2.130.86
20080.65-0.541.99
2009-3.71-0.49-1.33
2010-0.3-1.48-1.78
20112.44-3.312.25
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.51-2.58-3.51
2006-0.54-0.850.9
2007-3.51-2.44-1.28
2008-2.67-2.53-1.2
2009-3.66-1.11.63
20100.03-1.712.21
2011-2.22-3.190

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa