Szkoła Podstawowa W Gumowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Gumowie

Adres Szkoła Podstawowa W Gumowie

6
Miejscowość Gumowo
Kod pocztowy 06-400
Gmina Ciechanów
Powiat ciechanowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Gumowie

236711921
Regon 00115871400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Gumowie znajduje się w miejscowości Gumowo pod adresem 6. Nr tel. do szkoły to 236711921. Numer fax: 236711921. Jednostka edukacyjna mieści się na terytorium gminy Ciechanów, powiat ciechanowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00115871400000.

Szkoła Podstawowa W Gumowie przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających edukację w placówce to 175, z czego 92 to uczennice, a 83 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 17 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 8,5. Powiat ciechanowski ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6013 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (187,91 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gumowo: 2
  • w gminie Ciechanów: 3
  • powiat ciechanowski: 49
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa