Szkoła Podstawowa Im. św Floriana W Glisnem


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Św Floriana W Glisnem

Patron Śwęty Florian

Adres Szkoła Podstawowa Im. Św Floriana W Glisnem

70
Miejscowość Glisne
Kod pocztowy 34-730
Gmina Mszana Dolna
Powiat limanowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Św Floriana W Glisnem

183316210
Strona
Regon 49056498700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. św Floriana W Glisnem znajduje się w miejscowości Glisne pod adresem 70. Nr tel. do szkoły to 183316210. Fax: 183316210. Placówka szkolna mieści się na obszarze gminy Mszana Dolna, powiat limanowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki edukacyjnej można znaleźć pod adresem szkolaglisne.edupage.org. Placówka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 49056498700000.

Szkoła Podstawowa Im. św Floriana W Glisnem edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 42, z czego 20 stanowiły dziewczynki, a 22 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,29 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,5. Powiat limanowski ma zarejestrowane 88 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 11814 uczniów w powiecie przypada 88 innych szkół podstawowych (134,25 na placówkę), a średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Glisne: 1
  • w gminie Mszana Dolna: 8
  • powiat limanowski: 73
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa