Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej Nr 4


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej Nr 4

Adres Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej Nr 4

Zaryte 78
Miejscowość Rabka-Zdrój
Kod pocztowy 34-700
Gmina Rabka-Zdrój
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej Nr 4

182684104
Regon 12148438100000
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny Przy Szkole Podstawowej Nr 4 znajduje się w miejscowości Rabka-Zdrój pod adresem Zaryte 78. Telefon do przedszkola to 182684104. Jednostka przedszkolna działa na obszarze gminy Rabka-Zdrój, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 12148438100000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 20, z czego 8 to uczennice, a 12 to uczniowie. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 53 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 2090 uczniów w powiecie przypada 53 innych przedszkoli (39,43 na placówkę), a średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Rabka-Zdrój: 9
  • w gminie Rabka-Zdrój: 12
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa