Szkoła Podstawowa Nr 3 W Augustowie


Informacje ogólne

Adres Mickiewicza 1
Miejscowość Augustów
Kod pocztowy 16-300
Gmina miasto Augustów
Powiat augustowski
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00072025000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 790
Liczba uczennic 375
Liczba uczniów 415

Szkoła Podstawowa Nr 3 W Augustowie mieści się w miejscowości Augustów pod adresem Mickiewicza 1. Placówka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Augustów, powiat augustowski , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 00072025000000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 W Augustowie uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 790, z czego 375 stanowiły dziewczynki, a 415 stanowili chłopcy. Powiat augustowski ma zarejestrowane 24 szkoły podstawowe, a województwo podlaskie - 415. Na 3544 uczniów w powiecie przypada 24 innych szkół podstawowych (147,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 165,04 (68493 dzieci w wieku szkolnym na 415 placówek).

Mapa