Punkt Przedszkolny Caritas Diecezji Ełckiej


Informacje ogólne

Patron Caritas Diecezji Ełckiej
Adres Księdza Skrupki 6
Miejscowość Augustów
Kod pocztowy 16-300
Gmina miasto Augustów
Powiat augustowski
Województwo podlaskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna
Telefon 506353241
Regon 04010944400000
Organ prowadzący Caritas Diecezji Ełckiej

Punkt Przedszkolny Caritas Diecezji Ełckiej znajduje się w miejscowości Augustów pod adresem Księdza Skrupki 6. Telefon do przedszkola to 506353241. Jednostka przedszkolna działa na obszarze gminy Augustów, powiat augustowski , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest organizacje wyznaniowe. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 04010944400000. Organ rejestracyjny dla Punkt Przedszkolny Caritas Diecezji Ełckiej to gmina.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat augustowski ma zarejestrowane 20 przedszkoli, a województwo podlaskie - 329. Na 910 uczniów w powiecie przypada 20 innych przedszkoli (45,5 na placówkę), a średnia w województwie to 67,87 (22330 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Mapa