Gimnazjum Nr 5 Specjalne W Augustowie


Informacje ogólne

Patron "Jan Paweł II"
Adres Mickiewicza 2
Miejscowość Augustów
Kod pocztowy 16-300
Gmina miasto Augustów
Powiat augustowski
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Telefon 876434336
Fax 876434336
Strona
Regon 79100506800000
Organ prowadzący Powiat ziemski
Całkowita liczba uczniów 16
Liczba uczennic 13
Liczba uczniów 3

Gimnazjum Nr 5 Specjalne W Augustowie mieści się w miejscowości Augustów pod adresem Mickiewicza 2. Numer tel. do gimnazjum to 876434336. Nr faksu: 876434336. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Augustów, powiat augustowski , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zssaugustow.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 79100506800000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 16, z czego 13 stanowiły dziewczynki, a 3 to chłopcy. Powiat augustowski ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 1966 uczniów w powiecie przypada 16 innych szkół gimnazjalnych (122,88 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 152,65 (35567 uczniów na 233 placówek).

Mapa