Gimnazjum Nr 3 W Augustowie


Informacje ogólne

Adres Mickiewicza 1
Miejscowość Augustów
Kod pocztowy 16-300
Gmina miasto Augustów
Powiat augustowski
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 79100917800000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 252
Liczba uczennic 116
Liczba uczniów 136

Gimnazjum Nr 3 W Augustowie znajduje się w miejscowości Augustów pod adresem Mickiewicza 1. Gimnazjum mieści się na obszarze gminy Augustów, powiat augustowski , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 79100917800000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce wynosiła 252, z czego 116 to dziewczynki, a 136 stanowili chłopcy. Powiat augustowski ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 1966 uczniów w powiecie przypada 16 innych jednostek gimnazjalnych (122,88 na placówkę), a średnia w województwie to 152,65 (35567 uczniów na 233 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.91-0.82-0.98
20065.040.580.73
20076.310.841.44
20084.410.020.63
20094.13-1.95-3.62
20106.14-0.04-1.18
20113.610.17-3.36
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.55-0.18-0.09
20063.22-0.45-0.64
20074.53-0.24-0.56
20085.471.262.17
20097.090.61-1.09
20104.170.06-3.06
20113.962.67-0.28

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa